top of page

YOU MADE IT!!!

CONGRATULATIONS ON MAKING IT TO THE MOST ACTIVE CELL OF ARYABHATTA COLLEGE!

Preksha Agarwal

Eco(H)

Sudeshna saha

BA Prog

Nakul Arora

CS(H)

Prabal Pratap Singh

BBE

Kinshuk Chawla

BMS

Sahej Verma

Eco(H)

Anisha Saxena

B.com(H)

Dev Krishna Tiwari

BA Prog

Devashish Kumar

CS(H)

Shubh Chopra

B.com(H)

Aryaan Manchanda

BMS

Khushi Chhatwani

CS(H)

Teesha Saluja

Psy(H)

Hitarth Arora

Eco(H)

Kalyani Bhatnagar

BBE

Kritika

History(H)

Bhavika Sachdeva

B.com(H)

Mitesh Deep

B.com

Satvik Aggarwal

BMS

Raghav Garg

BMS

Devendra Singh Choudhary

B.A.(P)

Tisha Jain

B.com

Aryan Gupta

B.com(H)

Kartavya Sharma

BMS

Vatsal Loomba

Eco(H)

Srishti Manchanda

BBE

Akshit gupta

Eco(H)

Triguna

Eco(H)

Rishika Khera

B.com(H)

Priyansh Saxena

Eco(H)

Aayuushi Bose

Eco(H)

Prachi Kalia

Eco(H)

Ridima Srivastava

Eco(H)

Anika Tandon

B.com(H)

Sahil Gupta

CS(H)

Varun Pandey

BMS

Subham Kumar Singh

Hindi(H)

Priyanshu Mallick

BBE

Jigyasa Khanna

BA(H) Pol. Sc.

Aditi Kohli

Eco(H)

Khyati Mukhijaa

BMS

Ashish Uniyal

CS(H)

Jagrit Vohra

Eco(H)

Vishal

BBE

Manya Shah

Maths(H)

Thallada Sai Pranav

BBE

Ansh Kapoor

BMS

Jatin Ranjan

CS(H)

Anupriya Aggarwal

BMS

Vishal Kumar Gupta

CS(H)

Piyush Bajaj

Eco(H)

Aryan Aggarwal

BBE

Vansh Sarin

Eco(H)

Anant Aggarwal

BBE

Aman khan

B.com

Deepanshu Mittal

BMS

Aayush Anand

B.com(H)

Sarthak Singh

BMS

Karan Kadyan

Eco(H)

Rhytham Seth

BBE

Stuti Kesharwani

BBE

Niharika Rawat

Eco(H)

Jeevansh Khurana

Eco(H)

Surbhi sharma

B.com

Madhav Gulati

BMS

Anshuman Tewary

History(H)

Ansh Chopra

B.com

Jatin Bhasin

B.com(H)

Anshika

BBE

Dev Sharma

BBE

Abir Singal

BBE

Harsh Gahlot

Eco(H)

Garv Gupta

BMS

Divyanshi Dobriyal

Pol.Sc.(H)

All the selected candidates will be added to the whatsapp group shortly.

bottom of page